2017_PilloleBeachVolleyMagazine_07


Aspettando la 2° giornata…